Obóz MOPR

 OBÓZ PROFILAKTYCZNO-ROZWOJOWY
DLA LIDERÓW MŁODZIEŻOWYCH I REALIZATORÓW PROGRAMU PROFILAKTYKI RÓWIEŚNICZEJ
MŁODZIEŻOWE OCHOTNICZE POGOTOWIE RÓWIEŚNICZE


Termin: 25 lipca -07 sierpnia 2012

Miejsce:
Ośrodek Wypoczynkowy Dzieci i Młodzieży „Samba” Krąg, 89-530 Śliwice (Bory Tucholskie) www.sam-ba.pl

Warunki pobytu:

• zakwaterowanie w pokojach 3 i 4-osobowych (typu studio) z łazienkami; w pokojach TV i radio
• ośrodek malowniczo położony w pięknym starym lesie sosnowym nad czystym Jeziorem Długim
• własna plaża i kąpielisko strzeżone (własny ratownik) na terenie ośrodka
• do dyspozycji sprzęt pływający (rowery wodne, łódki, kajaki) oraz rowery i sprzęt sportowy
• baza rekreacyjno-sportowa, plac zabaw, dwie świetlice (także do prowadzenia zajęć warsztatowych)

Kadra:
Łącznie 7 osób: doświadczeni pedagodzy, czynni nauczyciele i instruktorzy z pełnym przygotowaniem pedagogicznym, trenerzy PTZN (prowadzenie zajęć warsztatowych)

Uczestnicy:
Łącznie ok. 40 osób: liderzy młodzieżowi, realizatorzy programu Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze, uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Warszawy oraz gmin Radzymin, Marki, Zielonka, Nowy Dwór Mazowiecki

Koszt:
Całkowity koszt obozu na 1 osobę wynosi 1700 zł.

Regulamin:

Regulamin obozu będzie współtworzony przez samą młodzież pierwszego dnia pobytu. Niepodważalne i z góry wymagane przez organizatora są tylko dwie fundamentalne zasady obowiązujące zarówno uczestników, jak i kadrę na obozie:
1. Nie używamy żadnych środków psychoaktywnych
2. Szanujemy wszystkich uczestników obozu

O zakwalifikowaniu kandydatów decyduje kolejność zgłoszeń oraz aktywność w szkolnej grupie MOPR, potwierdzona przez opiekuna grupy.

Założenia programowe obozu:
1. Warsztatowe zajęcia profilaktyczno-rozwojowe
• zajęcia warsztatowe prowadzone będą przez doświadczonych trenerów PTZN w wymiarze co najmniej 2, do 4 godzin dziennie, w następujących obszarach tematycznych:
1) komunikacja interpersonalna (granice, asertywność, role grupowe i in.)
2) samopoznanie (kontakt z emocjami, system wartości, wnioskowanie moralne i in.)
3) elementy treningu interpersonalnego
4) animacja i organizacja imprez profilaktycznych
• tematyka i zakres poszczególnych zajęć będą w dużym stopniu zależeć od samej młodzieży, jej realnych potrzeb
2. Zajęcia integracyjne
• zajęcia prowadzone przez poszczególne grupy liderów młodzieżowych (w obecności i przy ewentualnym wsparciu wychowawców w razie potrzeby) – różnego rodzaju zabawy i ćwiczenia integracyjne, konkursy, spotkania przy ognisku, zajęcia terenowe i inne, w zależności od pomysłowości i umiejętności animacyjnych młodzieży
• zajęcia mają na celu lepsze poznanie wzajemne młodzieży z różnych placówek i środowisk społecznych, kształtowanie postaw tolerancji i akceptacji drugiego człowieka niezależnie od jego pochodzenia i potencjału, integrację grup MOPR i środowisk młodzieżowych, pobudzanie kreatywności i zwiększania umiejętności animacyjnych
• najważniejszym przesłaniem zajęć jest modelowanie stylu spędzania wolnego czasu i zabawy w gronie rówieśników w sposób kreatywny i konstruktywny, a zarazem bezpieczny i zdrowy, przełamujący tak powszechne wśród młodzieży stereotypy dobrej zabawy uwarunkowanej obecnością używek
3. Zajęcia rekreacyjno-sportowe i turystyczne
• gry zespołowe – koszykówka, siatkówka, piłka nożna – treningi i turnieje
• treningi karate z elementami samoobrony i aeroboxingu (fakultatywnie)
• wycieczki rowerowe po okolicy
• treningi Nordic Walking w lesie
• plażowanie nad jeziorem, pływanie, zabawy w wodzie, zawody pływackie
• nocne podchody i bieg na orientację
• gry i zabawy na plaży (zawody sumo na wesoło, Neptunalia i inne)
• spływ kajakowy (w mniejszych grupach – 3 lub 4 tury


Obóz MOPR - fotorelacja

Projekt Lepiej Żyjemy

Program profilaktyki rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym „LEPIEJ ŻYJEMY”

Program profilaktyki rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym Lepiej Żyjemy jest kompleksową ofertą skierowaną do rodzin (rodziców, dzieci i młodzieży) mieszkańców Gminy Radzymin, Gminy/Miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Miasta Marki zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Składa się z 2 modułów:
•Pomoc młodzieży zagrożonej wypadnięciem z systemu szkolnego poprzez poradnictwo i terapię pedagogiczną
•Pomoc rodzicom niewydolnym wychowawczo poprzez zajęcia podnoszące kompetencje wychowawcze oraz poradnictwo prawne.

Uzupełnieniem tej kompleksowej oferty jest program edukacji rówieśniczej realizowany od kilku lat w gimnazjach w tych gminach.

Projekt Dokąd Idziemy

Program profilaktyki zachowań destrukcyjnych „Dokąd idziemy”

Program profilaktyki zachowań destrukcyjnych „Dokąd idziemy” jest kompleksową ofertą skierowaną do całej populacji młodzieży Nowego Dworu Mazowieckiego (od IV klas szkoły podstawowej do las maturalnych), ich nauczycieli i rodziców.

Składa się z 3 modułów warsztatów profilaktycznych zróżnicowanych ze względu na wiek rozwojowy dzieci i młodzieży (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna) oraz modułów skierowanych do nauczycieli i wychowawców i rodziców.

Uzupełnieniem tej kompleksowej oferty jest program edukacji rówieśniczej realizowany od kilku lat w gimnazjach nowodworskich.

 

 

 

Klub Młodych Dziennikarzy

Klub Młodych Dziennikarzy – program rówieśniczej edukacji obywatelskiej

Projekt stanowi kontynuację i rozszerzenie stworzonego przy pomocy finansowej Biura Edukacji w 2007 roku i realnie funkcjonującego długoterminowego programu rówieśniczej edukacji obywatelskiej opartej na działaniach dziennikarskich w środowisku lokalnym we współpracy ze strukturami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami społeczeństwa obywatelskiego, działającymi na terenie dzielnicy Ochota i Warszawy.

Czytaj więcej: Klub Młodych Dziennikarzy

Strona 2 z 2